Monday, 7 January 2013

Hari Guru

Baca petikan di bawah,kemudian jawab soalan yang berikutnya.

Setiap kali perayaan Hari Guru disambut pada 16 Mei, salah satu acara kemuncak yang menjadi simbol penghargaan kepada jasa pendidik ialah penganugerahan Tokoh Guru Kebangsan. Anugerah yang mula diperkenal pada 1972 itu juga lambang pengiktirafan kerajaan terhadap pengorbanan, kewibawaan serta sumbangan mereka sepanjang tempoh perkhidmatan. Bagi melambangkan kemurnian jasa guru dan mencerminkan ia seteguh emas, pingat yang dianugerah direka khas dengan ciri menarik berwarna keemasan dan bernilai kira-kira RM2000.

Sehingga tahun 2000, seramai 102 pendidik sudah dianugerahkan pingat tersebut. Antara kriteria pemilihan ialah calon mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang di bilik darjah, sumbangan cemerlang kepada bidang keguruan, kegiatan aktif dalam kegiatan luar bilik darjah serta khidmat masyarakat.

Dari segi syarat pemilihan calon Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan pula, mereka hendaklah warganegara Malaysia, pernah berkhidmat sebagai guru, guru besar, pengetua, pensyarah atau pentadbir dalam perkhidmatan pendidikan, sudah dianugerahkan Tokoh Guru peringkat negeri, berumur 50 tahun ke atas sama ada masih berkhidmat, sudah bersara atau sudah meninggal dunia.
Setakat ini tahun paling ramai menerima anugerah ialah pada Hari Guru tahun 1977 iaitu seramai tujuh orang. Barisan penerima sulung anugerah itu ialah Zainun Munshi Sulaiman, Mohd Nor Ahmad, Ting Pin Sung, A V Perumal dan Tan Chong Bee. Pada tahun lalu Tokoh Guru Kebangsaan dianugerahkan kepada Tawi Yaakub, Cheng Yong Kong, Nik Faizah Mustaffa, Abd.Ghani Wahab dan Dr.Seenivasagam Muthukumar Poniah.

Pada tahun 2001 ini, lima lagi penerima Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan bakal diumumkan di majlis perasmian Hari Guru di Dewan Seri Negeri Melaka yang bakal disempurnakan oleh YAB Perdana Menteri. Seterusnya penganugerahan lain yang bakal disampaikan nanti ialah Anuerah Sekolah Harapan Negara, Anugerah Guru Inovatif serta Anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas.

1. Pada tahun berapakah penerima paling ramai Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan?
A. 1972
B. 1977
C. 2000
D. 2001

2. Antara berikut, yang manakah antara penerima Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan
pada tahun 2000?
A. YAB Perdana Menteri
B. Zainun Munshi Sulaiman
C. Mohd Nor Ahmad
D. Nik Faizah Mustaffa

3. Semua penyataan berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang
yang akan dipilih sebagai Tokoh Guru Kebangsaan kecuali......
A. Berusia lima puluh tahun ke bawah
B. Mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang
C. Pernah bertugas dalam perkhidmatan pendidikan
D. Pernah menerima anugerah tokoh guru peringkat negeri.

4. Perkataan penganugerahan dalam petikan di atas bermaksud........
A. pengurniaan
B. penyerahan
C. penerimaan
D. pengagihan

5. Apakah tujuan Anugerah Tokoh Guru Kebangsaan diadakan?
A. Sebagai menandakan acara kemuncak perayaan Hari Guru
B. Sebagai simbol penghargaan kepada jasa seseorang pendidik.
C. Untuk menyampaikan pingat yang berwarna keemasan kepada
guru-guru.
D. Untuk menandakan perasmian pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan

3 comments:

choonmoi phang said...

satu blog yang sangat memanfaatkan kepada murid dan juga guru yang mengajar bm, tahniah

Cecillia Lim Gek Yong said...

Maklumat yang memanfaatkan, terima kasih cikgu.

Chia Say Hong said...

latihan pemahaman yang baik untuk pelajar.

Post a Comment